201912/02

e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e

202cb962ac59075b964b07152d234b70

96e79218965eb72c92a549dd5a330112

4a7d1ed414474e4033ac29ccb8653d9b

c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b

8dbdf8221fcf4bd6ac5a48317baa948c

670b14728ad9902aecba32e22fa4f6bd

21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

b59e7645a0bce4e5782d611d14876a82

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

e0960851294d7b2253978ba858e24633

698d51a19d8a121ce581499d7b701668

21218cca77804d2ba1922c33e0151105

29c67a30398638269fe600f73a054934

25d55ad283aa400af464c76d713c07ad

70fe1514af1908365caaa8827f9d13f3

c33367701511b4f6020ec61ded352059

fe9d89be333d7d3c5960fee410e3aae3

6d8fa774da165273c5aac81fc9a48324

d42a827c924aeb40f30abedc3ce54a60

a28c931857fa2d37c2209baa9989e0eb

b0f785e83f98edcf438a59f5fe62dc5e

ec136ec02d36918f260a82abe180bf8f

a592bc72ef2b89fa204ce9f7531c197e

3bc1f72c6aa59b0f814a9c8a5eab4867

0e830400451993494058024219903391

b5b1c07c180fefc77671906f382488f2

519475228fe35ad067744465c42a19b2

827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b

cd789ba8a04707e1d21dc5db378ec39a

cdbe25722441632d6e721efacfa89a72

cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da

5a690d842935c51f26f473e025c1b97a

6360372cccb01610ece12df0d018838d

d451119cf9093ecaa9a2b1190b7b2421

dc483e80a7a0bd9ef71d8cf973673924

99988419be186d6e9e326abf7d2b88a9

0192023a7bbd73250516f069df18b500

9cbf8a4dcb8e30682b927f352d6559a0

f4d6a6b5d4c4ff14d6576368ab488c9c

fbaf749e6a085dcbbe41ff5c030ebf98

fcea920f7412b5da7be0cf42b8c93759

867a5f8238b7a982288539a94cd6233b

1558ed84fe504ea16f465aad2158cdbf

1644fbd9e114d8e1b656c1d8dfa398fb

16676cde5fcf017a411354fca8196e53

167156b62186db098f2fa82657c52e53

16897737229313eb3851b0bd952c42ac

17550a7b384b0b65c24935c2eb18ea08

17770977a5c79214bbc9a2a7111b4945

1778107fda80f4948ac71e7636125d9c

17c1ae8a128a92ad7621eea6965088d8

1c26a67f733dc78cf0c4bdda53d07c48

1ca713ce20a4b3c81f22e8147ba329e7

1d07fb7e409b770fdc1bdaea659db1cf

1d26b71c61cf4b8afd9ed2cb7bb1350b

1d38d40ed5550ba8f16b7cecfef153b4

1d51837e62fc549d8775d4e4c7acf110

1d7aba7a208b8546a7d73dc8b8da41ba

1e450c113a9d674b4cb4fb3263abeae8

1e4f99c97a20b880af94f9a08dbee5fa

1f3929072577c51ce98f1d0b27ed2864

ffe298f0fea9d0564fd73b35b5d9706a

204fdda1012e10849118f8b63272fe5d

21081e232242d3834a0f405ff1d00bec

0368b6f536e3faaae13d2d08a5e9d6cd

041c8914c0aca6c22dbd71ea4f44667b

21402bc851080058040a142558b83505

22852d804eeb536bcada6c2b377c401f

22a62187efce8e8d55648ebb8df0538f

22d808988f190808693f7371ade3052b

245f1f6df2cd1f264ceb3c3a716ef1e8

25230681b5905b39b8f4b9fdcdeced3a

2577ec93f54887ed46dce765662a92db

054b48cd25afd10c43e5734c53414abd

2645e346a64cd283ede03a9123288682

2705b1aa97fd6cb1f6b5bae361b931e3

278f07ac81184925a2505ed28388271b

2790959b716912280d40515c71bc7e58

27f8cf59c08beb8b410c46a12c156322

28217b9e9cd2abf521201aa9a3c3b938

2868c6a6011e42e15fc7bf2b92349fa8

2886b4215ff587e7ea9d94a6497e46cf

288dbf1a82d182f825e7ada801391f50

28d712d2e84b445ba80cae3024c0d02d

28d85cc9ba19c845670efc8c13535bba

2918e4375d5ebef51ca20e063d9e119d

29879ff85ab01df823a5c88f97e2a087

0566edd66b93a06925b4abc6209a0e30

29edf553535f4d65b6c0be071a3693ad

2a0c2d9493afcc66a38d716698d886f0

2a1cd8931d8d4ad07e41c5afcddcd495

2a3c3e46754419e5c4ba5edca161676f

2b177ca5ed5f53fab258acf6ef7b9e71

2c76a0595ffb5044d1319b5e9735a38b

2e29946f22991c05d9b5a1179f0d3dbe

2eaa6ac3fb11963e038801c790b03954

2f413530058568574e1a1b0436d2740a

2f92037b22278a06a0cc5dc1129479bb

2fc0ce4c7b2b23955b3513644c531e01

2fccaadcd712fcd268d5cec952840617

3008556c43afc60145ed985ff250fcf9

30cf9c16ca400b297aeb7bf369d75e94

30db6346e4a9c88a2b3131a458fa3c26

3114b433dece9180717f2b7de56b28a3

312da6b705af160c881d5915b14aff00

3161974d77e7905b94e9a05611d43da7

3166b6746c7282a025765fe6725a14b6

325a2cc052914ceeb8c19016c091d2ac

32f1772f896c1fe0b62d9193d72f9396

334cfb59c9d74849801d5acdcfdaadc3

33e28cfabdb170a8c72c6c96193bc702

344ccc0b62f0314a8b87f8f8d948463f

34d4809ec12f656828522f421a1047ec

3508e1c0f9fa3d57765448a647563a71

356f589a7df439f6f744ff19bb8092c0

35dc558d9e0e033635df2aca9f8a9252

36225368bf89cbc0707a4d7ed74429d5

3943d3073a6d4a88c705c2c1df24f631

398379202682960892eadfef347307a0

3988569c772c6204445dcd34a8b53cd8

3a7480ba6960564381d0e042af7949a8

3a77e6dbcc40fec83157cedb9232ac43

05d1ebde4bdee2a59df9642e5dd07297

3c260b0a65560546e58c145331c57717

3c9fa65bad13f3ca2c901780dbb8ea39

3ccf097a0325f78b8745e01bdf006c65

3de43efb5e215ba2fd60c0d6c8695101

3e338bb59e95b04cf2d7c10974dcdd7e

3f1e77f05a29e27e8728d6df4b6f79ac

3f230640b78d7e71ac5514e57935eb69

3f9b913c7c640d80cb2700b8f08751ac

40104770de4bc842c8f1e0764158d8de

403c0314f89857402b2863e97ed9e3d5

409af4a68b57be27354ac184213b7382

40a3c59995dddba90ba3ae4dede075f0

4147721cc9ee4f9d72da23f1f88620af

438deb5771f2df3f1235c4beaad423f1

43dc86e26ca2ded3ff5cc4bcabef95db

4437b4b977a573c18c599824e39bf15b

45b076c486dca37ba967e25df5252bc0

4619dae3fb9067ca555ab210bf0d46da

476e289b17de6e57da8e806cafea8dd2

47f5449aacd2269d8d4f64fa2a6e6f83

05f22e8c9da0f80ff64ccac355d63865

4b2db61bd9c3e95f20c6578d38ec7f4b

4b7c82e1b68e84d967365258159f256a

4c51b6efec05a6e4beea7da25f587e4b

4c9eae863b54426db4d094cb287b3d3f

4ccdd2ab421c54ce32bb7ead8a24aaa7

4d1b75c061e77ca68171a1525131edd3

4df17fee628c397c039a7c770f760538

4ebaf88b200dd0e3914a6c25e93a89a0

4fd886b50708b1e660ade31efd300326

5155fa9f2d78761a128b6db58b436cc2

515adf91d26c7b461bc4d0bedc1bce93

518b33b313512eafe9b96c128f452cb7

067b8026c215dac215c3f8fd63195327

5242bb12db655483c10c5ccda6b3b533

5364dba6fcecd2fe4ef9ed4bb538f8a8

536691d6291870155a2eae546e360515

5519d9579b9f0276135520a09a817274

56b7a71d27c2a343cb8c98b1e0db257d

56c6c08356124a5e2132f0a7c1d5df25

56ec7bfa1d2b58aa6b5e76130f34778a

57892dfc62a3afea93406aeee2322b1a

579d9ec9d0c3d687aaa91289ac2854e4

57e9e4930a23ac5afa46d7721998b477

59b0e7ea734d75f7781e9a48f7cbd701

0797b8ef5765ee0e2c1bd4d14809eb26

5bbb5193c6a9227931b9878dc192ee14

5be8d2cd3d6b10811c3d7a7622664bc2

5c3b3e937ffde015aefe79e57da4edfe

5c61bd34ebeecf8b41a3fd84438b5717

5ce1a84cc050fa9df14ea3f67852516b

5d7dc4ad7f69f861e587ecf6480dc648

5d93ceb70e2bf5daa84ec3d0cd2c731a

5eeb6a17be92f3efe81c20dee7dbd5e4

5f2743065ad137faa60d1bcd6b574d5a

5f9d8ca66fc173117652080ba28319e4

5fd8f18502a9a7b7607b97c918f823b9

5ffe7f1173fc14b3bd4410234a901730

608eab282fabebb1404d28cdee469c64

60b1e40419d78e42

60cc42bfdac9d08dbc6547fcd81d3085

60d44b9ca9d4d170cab3a6737be4b559

61c58b13cbff7dfd6654d11df6cca857

62c8ad0a15d9d1ca38d5dee762a16e01

62ce26b88f347036a58e3ad466b69d30

08e551417093c89a8b56fe55e031a8db

64968abbb485cdad10b08dda0ec7ba16

64c67afc68a7ba7066b692ef677936b3

65107eb2e493ba070cf4903f54084a98

6511dd0f02a498cd6aae3c46da8e1a0b

6520fb2b0f40a7789c8860d051df8133

663683dab396fe7fbb87fc0a2dd2ddf2

66b8688b2c13f68acfad2bb63567ca4e

66cf2a96e105d9fd70a83c5e5ec83fad

098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6

67f567970e906bf351056b7ce7501bf5